uw trainer...Visie op leren in trainingen:

Iedereen communiceert op zijn of haar eigen manier. Juist daardoor ontstaan er vaak misverstanden. Aandacht en respect voor die verschillen vind ik belangrijk. Dat vormt het uitgangspunt van mijn trainingen.”

Mijn drijfveren:

Ik vind het mooi als ik mensen kan laten realiseren over welke kennis en ervaring zij beschikken, en om hen te helpen deze verder te ontwikkelen. Een training is voor mij geslaagd als ik ervoor heb kunnen zorgen dat cursisten kritischer zijn gaan nadenken over hun rol in de samenleving, dus ook op de werkvloer en hierin de bijhorende manieren van reageren weten in te richten naar hun situatie.

Rol trainer:

Als trainer probeer ik sturing te geven aan de training. Ik houd de leerdoelen in het oog en pas daar waar nodig is interventies toe. Een cursist dient zich veilig te kunnen voelen om "fouten" te mogen maken. Eigenlijk bestaat er geen "fout" gedrag: Gedrag is in wezen aangeleerd en daarom spreek ik altijd liever over efficiëntie.

Werkwijze:

Voorafgaand aan de training overleg ik met de opdrachtgever omtrent het kader van de training, leerdoelen etc. waarbinnen ik mij met mijn invulling als trainer kan bewegen.

Naar de cursisten toe stel ik mezelf ook voor als trainer. Ik leg hierbij uit dat ik weliswaar niet alle wijsheid in pacht heb maar hun expertise deel met die van mij om als mens op gelijkwaardige basis tot een succesvolle training te komen. Als trainer probeer ik sturing te geven aan de training door; nodige theorie te behandelen, ruimte creëren om visies te delen en interventies te doen tijdens de training die gericht zijn op processen. Ik zorg graag voor een veilige sfeer binnen een training, dit bereik ik vaak snel door mijn stijl van trainen…los, uitnodigend maar toch systematisch sturend naar de beoogde leerdoelen, dit alles met een vleugje humor ;-) Uiteraard benoem ik sferen die mogelijkerwijs in de groep naar voren komen en check deze altijd af met de groep, dit geldt ook voor de invulling van de training, ook hier check ik regelmatig af “of we nog op de goede weg zitten”… het is tenslotte ook “hun” training.

Bij het geven van tips ga ik uit van wat beter zou werken om het leerdoel te bereiken. De cursist is vrij om de tip al dan niet ter harte te nemen. Tussentijds en na afloop evalueer ik het verloop van de training en de samenwerking met eventueel de trainingsacteur en natuurlijk ook met de opdrachtgever.
rol trainingsacteur

Alvorens de training begint, overleg ik met de trainer hoe hij/zij wenst mij in te zetten en vraag ik informatie over de doelgroep.

Naar de cursisten toe stel ik mezelf voor als "levend lesmateriaal". Ik leg hierbij uit dat ik beïnvloedbaar ben in mijn gedrag, dat ze mij kunnen sturen. In mijn spel probeer ik steeds terug te geven hoe de cursist op mij overkomt. Wanneer de cursist zijn/haar interventies conform de leerdoelen toepast, bekrachtig ik dit met de-escalerend gedrag. Verder benoem ik dat de cursist een time-out mag nemen wanneer hij/zij om de een of andere reden vastloopt: op dat moment kan de cursist collega's om raad vragen, waarna het rollenspel eventueel hervat kan worden.

In de feedback benoem ik concreet gedrag van de cursist en vertel vervolgens hoe dat op mij overkwam. Op deze manier wordt er geen oordeel of suggestie uitgesproken over de cursist en diens gedrag en intenties als zijnde feitelijk "goed" of "fout". Bij het geven van tips ga ik uit van wat bij mij als klant, collega of bezoeker beter zou werken om het leerdoel te bereiken. Hierin is de cursist vrij om de gegeven tips al dan niet ter harte te nemen. Tussentijds en na afloop evalueer ik het verloop van de training en de samenwerking met de trainer.
GreyInk - Communicatie Conflictmanagement Training en Advies